TŁUMACZENIA AUDIOWIZUALNE to wyjątkowa forma przekładu intersemiotycznego na potrzeby kina, telewizji czy komunikacji masowej. Wymaga od tłumacza doskonałej znajomości kontekstu społeczno-kulturowego i języka dzieła oryginalnego i docelowego, a także umiejętnej selekcji i kondensacji treści oraz dostosowania się do wymogów technicznych określonych mediów.

NAJNOWSZE NA BLOGU